Vakantierooster:
Herfstvakantie 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie 23-12-2017 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie 24-02-2018 t/m 04-03-2018
Goede Vrijdag en Pasen 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie 28-04-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaart 10 en 11-05-2018
Pinksteren 20 en 21-05-2018
Zomer vakantie 14-07-2017 t/m 26-08-2018

Belangrijke data:
21 augustus eerste schooldag
28 augustus kennismakingsavond gr. 1/2a & 1/2b
30 augustus kennismakingsavond gr. 3 & 4a en 4b
4 september kennismakingsavond gr. 7 & 6
5 september kennismakingsavond gr. 5 & 8
6 september maandviering
8 september schoolreisje groepen 3 t/m 7
13 & 21 september oudervertelavond
14 september schoolreisje groepen 1/2A &1/2B
21 september schoolfotograaf
25 september studiedag, alle leerlingen vrij
4 oktober maandviering
24 oktober informatieavond nieuwe ouders
23 t/m 27 oktober Themaweek “Bibbers in je buik”
1 november maandviering Dankdag
7 november open lesochtend
9 november open lesochtend / tussenrapport mee
13 november vrijwillige spreekavond nav tussenrapport oudercontactmoment voor de kleutergroepen
23 november studiedag, alle kinderen zijn vrij
30 november Mad Science Show gr. 3 t/m 8
05 december Sinterklaasviering (12.45 alle kinderen vrij)
21 december Kerstviering alle groepen met ouders
9 januari schoonmaakavond (A t/m N)
10 januari maandviering
30 & 31 januari studiedag, alle kinderen zijn vrij
7 februari maandviering
8 februari rapporten mee
13 & 15 februari 10-minuten-gesprekken
07 maart maandviering Biddag
13 maart open ochtend voor nieuwe ouders
19 maart t/m 5 april Projectweken
20 maart grote rekendag
29 maart Paasviering in de groepen
9 april extra contactmoment voor ouders
13 april studiedag onderbouw, groep 3, 4a en 4b vrij
19 april Oranjemiddag kleuters
20 april Koningsspelen groep 3 t/m 8
15 mei Kranslegging bij monument gr. 5 t/m 8
23 t/m 25 mei kamp groep 8
6 juni maandviering
25 juni schoonmaakavond (O t/m Z)
26 juni rapporten mee
28 juni studiemiddag, alle kinderen om 12.00 uur vrij
3 juli 10 minutenavond op aanvraag
4 juli picknick met ouders/kinderen/leerkrachten ter afsluiting schooljaar
10 juli afscheidsavond groep 8
11 juli doorschuifochtend van 10.45 – 12.45 uur
11 t/m 13 juli groep 8 vrij
13 juli laatste schooldag, 12.00 uur alle leerlingen vrij
27 augustus eerste schooldag

Studiedagen:
maandag 25 september 2017
maandag 23 november 2017
dinsdag 30 en woensdag 31 januari 2018
vrijdag 13 april 2018 (groepen 3, 4a en 4b)
donderdag 28 juni 2018 (alleen middag, 12.00 uur alle kinderen vrij)

Maandvieringen:
woensdag 6 september
woensdag 4 oktober
woensdag 1 november (Dankdag)
woensdag 10 januari
woensdag 7 februari
woensdag 7 maart (Biddag)
woensdag 6 juni